Офис:
ул. Камен Андреев № 24, етаж 4
1606 София

Телефон/Факс: +359 2 8518798 /+359 2 8510627
e-mail: office@pmceu.com
e-mail: office@pmcbg.com
web: www.pmceu.com
Мениджър: инж. Мартин Балтийски

Банкова информация:
Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG42FINV91501014620340
SWIFT BIC: FINVBGSF