placeholder

Основната дейност на “ПАРТНЪРС МЕЙНТ КЪМПАНИ” ЕООД е свързана с проектиране и доставка на технологично оборудване, монтаж, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация, както и последващи поддръжка и ремонт. Фирмата провежда и консултантска и контролна дейност; сделки с интелектуална собственост; информационна и програмна дейност, както и вътрешно и външно търговска дейност.

Екипът създал “ПАРТНЪРС МЕЙНТ КЪМПАНИ” ЕООД работи близо 12 години в областта на ядрената енергетика. Членовете от екипа са участвали при реализацията на проекти за АЕЦ ”Козлодуй”, СП “РАО-Козлодуй”, СП „РАО-Нови Хан”, Изследователския реактор в София, изготвянето на тръжната документация за АЕЦ ”Белене”, участие в експертната група по оценка на предложенията за АЕЦ “Белене”, участие в оценката на представените проектни решения в Техническия проект за АЕЦ “Белене.

Проектантският колектив на “ПАРТНЪРС МЕЙНТ КЪМПАНИ” ЕООД се състои както от млади специалисти, така и от специалисти със дългогодишен опит в проектирането и реализирането на различни обекти. Дружеството е със седалище и адреса на регистрирация : ул. Бадемова гора № 7, 1404 София, България Офис адрес на дружеството: 1303 София,  ул. ”Камен Андреев” 24, ет. 4, Телефон:+359 2 8518798, Факс: +359 2 8510627, e-mail: office@pmcbg.com <\p>