Име на проект Година
<< < [1] 2 > >>
--------------------------------------------
*ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ2007 - 2014

1. Разработване на Технически проект, част Технологична на полупромишлена инсталация за изгаряне на РАО за АЕЦ „Козлодуй”
2. Разработване на Работен проект на част Техническа обосновка на безопасност за монтаж на сборки 5HG53÷5HG58; 5HG60÷5HG68 и 6HG60÷6HG68 по проект “АЕЦ – Козлодуй блок 5 и 6 ПГР2007”
3. Разработване на Монтажен проект за „Индикация на параметри за безопасност (ИПБ)” за АЕЦ „Козлодуй”
4. Разработване на Технически и Работен проект за „Подмяна на кран мостов 16т в ХОГ” за АЕЦ „Козлодуй”
5. Разработване на Работен проект за „Оборудване на ремарке за транспорт на ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
6. Разработване на Технически и Работен проект “Реконструкция и модернизация на схемите за управление на Кран мостов електрически 80-16-25-ЗК-УЗ - 2 броя (0UQ04E22, 0UQ01E04)” за АЕЦ „Козлодуй”
7. Разработване на Работен проект, част Автоматизирани системи за управление, “Инсталация за производство на биодизел и технологични резервоари и суровини” за “СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД
8. Разработване на Работен проект „Заснемане, разработване и заверяване на главното електромерно табло на територията на СП „РАО-Нови Хан”
9. Разработване на Работен проект „Външна водопроводна пожарогасителна инсталация на територията на СП „ПХРАО-Нови хан”
10. Разработване на Работен проект „Изграждане на 5 t кран за гореща камера на площадката на СП „РАО-Нови Хан”
11. Изготвяне на „Монтажни схеми и количествено-стойностни пресмятания” към Техническо задание за изпълнение на „Монтаж и пускане в експлоатация на монитори за контрол на благородни газове NGM 204L, монитори за гама лъчение GIM 204 и монитори за измерване на облъчването на неутрони NIM 201” за Изследователски реактор ИРТ-2000 при ИЯИЯЕ – БАН
12. Изготвяне на Работен проект подходящ за издаване на разрешения за строеж и за проектиране на фотоволтаична инсталация за „Фотоволтаичен проект СРЕМ”
13. Технически проект и подготовка на тръжна документация за лицензиране изграждането на „Национално хранилище за ниско- и средно активни РАО”
14. Изработване на Технически проект за изграждане на наблюдателна система с общински цели в община Свиленград
15. Разработване на технически проект и проектна документация за „Проектиране и оценка за безопасност за лицензиране на изграждането на „Салигни” Национално хранилище за РАО” 2008-2010 в АЕЦ „Черна вода”, Румъния
16. Разработване на техническа документация на английски език, приложима към проект „ Инжинеринг, покупка и конструкция на съоръжение за извличане на радиоактивен отпадък” в АЕЦ “Ровно”, Украйна
17. Технически проект за документация на оборудването, използвано по време на демонтажни дейности в АЕЦ „Бренилис”, Франция
18. Подготовка на документацията за Работен проект „Предпромишлена инсталация и оборудване за преработване на точно 100кг отпадъци в съдовете на РКО в АЕЦ „Козлодуй”
19. Идеен и Технически проект за оборудване за извличане (Phase 2)
20. Изготвяне на Технически проект за тръжно предложение на проект БКО Фаза 2.
21. Адаптация на проект ALGETA към проект БКО Фаза 2.
22. Извличане и преработване на кубов остатък от РКО фаза 2 АЕЦ "Козлодуй" :
Tехнически и Работен проект за Лот 1 Оборудване за извличане
Tехнически и Работен проект за Лот 2: Контейнер за подготовка на разтвори,
Tехнически и Работен проект за Лот 2 BIS – Кондензатор,
Tехнически и Работен проект за Лот 3 – Сепариране на отпадък
Tехнически проект за Лот 6 - КИПиА
Tехнически и Работен проект за Лот 7 – Транспортьор за охлаждане
Tехнически и Работен проект за Лот 8 – Пакетиране на борати
Изготвяне на екзекутивни проучвания за проекти Лот 1-3-6

--------------------------------------------
*ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ2007 - 2014

1. Изграждане на автоматизирана система за контрол и управление за помощно стопанство“Инсталация за производство на биодизел и технологични резервоари и суровини” за “СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД
2. Производство и доставка на 15 кошници от неръждаема стомана
3. Производство и доставка на 15 G1&G2 контейнери от въглеродна стомана
4. Производство на оборудване за извличане на точно 100кг отпадъци в ECT съдовете в АЕЦ „Козлодуй”

--------------------------------------------
*МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ2007 - 2014

1. Доставка и демонтаж на старото оборудване, монтаж и наладка на новото оборудване по проект „Проектна документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност” за АЕЦ „Козлодуй”
2. Монтажни работи по проект „Подмяна на кран мостов 16т в ХОГ” за АЕЦ „Козлодуй”
3. Монтажни работи за „Оборудване на ремарке за транспорт на ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
4. Монтажни работи по проект „Включване на три броя пластинчати топлообменници, в комплект със самопочистващи се филтри за системата на разхлаждане на басейните за ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
5. Монтажни дейности по проект “Реконструкция и модернизация на схемите за управление на Кран мостов електрически 80-16-25-ЗК-УЗ - 2 броя (0UQ04E22, 0UQ01E04)” за АЕЦ „Козлодуй”
6. Монтажни дейности по проект „Изграждане на 5 t кран за гореща камера на площадката на СП „РАО-Нови Хан”
7. Модификация на Предпромишлена инсталация за извличане и преработване на кубов остатък - проект 9b Фаза 2 БКО АЕЦ "Козлодуй"
8. Тестова установка за изпитания на филтри- предназначена за Предпромишлена инсталация за извличане и преработване на кубов остатък - проект 9b Фаза 2 БКО АЕЦ "Козлодуй"

--------------------------------------------
*ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗПИТАНИЯ2007 - 2014

1. Функционални изпитания на оборудването по проект „Подмяна на кран мостов 16т в ХОГ” за АЕЦ „Козлодуй”
2. Функционални изпитания на „Оборудване на ремарке за транспорт на ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
3. Функционални изпитания на оборудването по проект „Включване на три броя пластинчати топлообменници, в комплект със самопочистващи се филтри за системата на разхлаждане на басейните за ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
4. Функционални изпитвания на оборудването по проект “Реконструкция и модернизация на схемите за управление на Кран мостов електрически 80-16-25-ЗК-УЗ - 2 броя (0UQ04E22, 0UQ01E04)” за АЕЦ „Козлодуй”
5. Функционални изпитвания на оборудването по проект „Изграждане на 5 t кран за гореща камера на площадката на СП „РАО-Нови Хан”
6. Функционални изпитвания на 15 кошници от неръждаема стомана”
7. Функционални изпитвания на 15 G1&G2 контейнери от въглеродна стомана”
8. Изпитания в завода производител на основното оборудване на Прединдустриална инсталация за обработка на твърда фаза в РКО в АЕЦ „Козлодуй”
9. Изпитания в завода производител на оборудване за извличане на точно 100кг отпадъци в РКО съдовете в АЕЦ „Козлодуй”
10. Тестова установка за изпитания на филтри- предназначена за Предпромишлена инсталация за извличане и преработване на кубов остатък - проект 9b Фаза 2 БКО АЕЦ "Козлодуй"

--------------------------------------------
*ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ2007 - 2014

1. Въвеждане в експлоатация кран мостов по проект „Подмяна на кран мостов 16т в ХОГ” за АЕЦ „Козлодуй”
2. Въвеждане в експлоатация на „Оборудване на ремарке за транспорт на ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
3. Въвеждане в експлоатация на оборудването по проект „Включване на три броя пластинчати топлообменници, в комплект със самопочистващи се филтри за системата на разхлаждане на басейните за ОЯГ” за АЕЦ „Козлодуй”
4. Въвеждане в експлоатация на оборудването по проект “Реконструкция и модернизация на схемите за управление на Кран мостов електрически 80-16-25-ЗК-УЗ - 2 броя (0UQ04E22, 0UQ01E04)” за АЕЦ „Козлодуй”
5. Въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за контрол и управление за помощно стопанство“Инсталация за производство на биодизел и технологични резервоари и суровини” за “СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД
6. Въвеждане в експлоатация на оборудването по проект „Изграждане на 5 t кран за гореща камера на площадката на СП „РАО-Нови Хан”
7. Тестова установка за изпитания на филтри- предназначена за Предпромишлена инсталация за извличане и преработване на кубов остатък - проект 9b Фаза 2 БКО АЕЦ "Козлодуй"

--------------------------------------------
< < [1] 2 > >>